SITE SEARCH
  
Leadership

Dean
Prof. Dr. Yong Qin
Vice Dean
Prof. Dr. Zhen-lei Song
Vice Dean
Prof. Dr. Qin He
General Party branch secretary
Prof. Dr. Yuan Huang
Vice general Party branch secretary
Prof. Cheng Zhang

MAIL to Prescent
Main campus address:
Wangjiang campus: section of Chengdu No. 24 Southern Yihuan Code: 610065 | 29 Jiuyanqiao WangjiangRoad, Chengdu Zip: 610064
Huaxi Campus: Chengdu, People’s SouthRoad was on the 17th Zip: 610041
Jiang’an Campus: Shuangliu County, Chengdu, Sichuan road Zip: 610207
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2017/12/07 17:29:39